evTAXI

Softver za evidenciju pružalaca usluge taksi prevoza nastao je prema zahtevu, nakon utvrđenih potreba, organa opštinske uprave Republike Srbije, a koje su sledeće:

 • Obaveza opštinskih uprava je da vode evidenciju auto-taksi prevoznika na svojoj teritoriji. Taksi prevoznici od opštinske uprave dobijaju dozvolu za obavljanje delatnosti koje može biti trajno ili vremenski ograničeno.
 • Da bi pravno lice moglo obavljati delatnost auto-taksi prevaza potrebno je da ispuni određene uslove propisane republičkim zakonom i odlukama lokalne samouprave. Postoje opšti uslovi i uslovi koji zavise od oblika organizovanja pravnog lica. Takođe kako bi fizičko lice moglo da bude zaposleno u pravnom licu koje se bavi taksi prevozom potrebno je da ispunjava uslove propisane zakonom.
 • Zainteresovane strane za dobijanje dozvole za auto-taksi prevoz treba da se obrate opštinskoj upravi, podnesu odgovarajuću dokumentaciju i ispune tehničke uslove propisane zakonom.
 • Pored rešenja kojim se odobrava obavljanje delatnosti, opštinska uprava izdaje dozvolu za taksi vozilo, dozvolu za taksi vozača i krovnu oznaku za vozilo. Periodično, opštinska uprava vrši estetske preglede vozila kako bi se utvrdilo da li su vozila pogodna za obavljanje delatnosti.

Softver omogućava:

 • online podnošenje zahteva za dobijanje dozvole za auto-taksi prevoz,
 • podnošenje kopija dokumenata u elektronskoj formi,
 • praćenje statusa predmeta,
 • izdavanje dokumenata,
 • evidentiranje promena,
 • statističke izveštaje koji unapređuju kvalitet postojećeg tradicionalnog upravnog postupka,
 • unošenje fotografija sa estetskog pregleda vozila kao i ostale dokumentacije po potrebi odnosno specifičnim zahtevima korisnika.

Navedenim pristupom, odnosno povećanom upotrebom i razmenom dokumenata u elektronskoj formi dolazi do znatne uštede prilikom korišćenja ljudskih i materijalnih resursa. Pored navedenog, upotrebom softvera je omogućen novi servis koji građanima omogućava pregled podataka o taksi vozilu upotrebom QR koda kojim se prilikom estetskog pregleda označava vozilo. Očitavanjem QR koda bilo koji zainteresovani građanin može dobiti potrebne podatke o statusu vozila kao što su legalnost prevoznika, organizacija kojoj pripada, kao i uvid u pripadajuće dokumente koji su vezani za vozilo ili pravno lice.

Sistem omogućava bezpapirnu administraciju taksi prevoznika, čini postupak dobijanja dozvole transparentnijim i bržim, dovodi do toga da proces izdavanja dozvola zahteva manje manuelnog rada i omogućava efikasnu kancelarijsku i terensku kontrolu prevoznika.

Uproščeno rečeno, svaki taksi prevoznik na vetrobranu poseduje nalepnicu sa QR kodom pomoću koga se na bilo kom mobilnom uređaju, bez upotrebe dodatnog softvera moguće ostvariti uvid u elektronske dokumente vezane za auto taksi prevoznika (rešenje uprave, dozvola za vozilo, podatke iz saobraćajne dozvole, taksi dozvola za vozača, broj krovne oznake i status preduzeća), pored navedenog QR kod može sadržati i druge propagandne podatke po zahtevu opštinske uprave ili auto – taksi prevoznika.